poesie in vernacolo, sicilia soprìta

18 giugno 2010 ore 21:58 segnala
Sicilia soprta,soprta comu a m zta,comu a m matri;ma matri ma patri ma za ma nanna ma nannu e vossia.Voscienza sabbanadica,simmu luntani ,c l'ucchi vi circu,risccidu cascila,ci circu ricorda ,fotografiii i scorci di timpu passatu. u timpu maurru mi lassa tumazzu spirtusatu di cosi scurdati ,scurdati e scagliati p via ,dilli vi di Milanu,Milanu di nebbia .Sicilia ti persi e ti circu,ti chiamu ,vannu u nomi t ,ma mancu u sceccu ch mi rispunni;che fici?che fici? u lassai,u lassaiu  i sbagghiaiu.Unn duviva partri duviva ristari unna nascci,terra mia bedda unti scurdu ,mari miu  sintu ancora a t vuci e u sciauri cillaiu nilli nasca.
11649610
Sicilia soprta,soprta comu a m zta,comu a m matri;ma matri ma patri ma za ma nanna ma nannu e vossia.Voscienza sabbanadica,simmu luntani ,c l'ucchi vi circu,risccidu cascila,ci circu ricorda ,fotografiii i scorci di timpu passatu. u timpu maurru mi lassa tumazzu spirtusatu di cosi scurdati...
Post
18/06/2010 21:58:59
none
 • mi piace
  iLikeIt
  PublicVote
  1
 • commenti
  comment
  Comment
  10